Nasıl Yazar Olabilirim?

Konuşmacı          : Yazar Ahmet Murat Özel

Konu                    : Nasıl Yazar Olabilirim?

Yer Saat ve Tarih : 24.11.2012 / Sancaktepe Genç Gelecek

 

Yaratıcı yazarlık ne demek?

Daha önce bulunmamış bir fikri bulmak, daha önce yazılmamış bir dizeyi, mısrayı bulmak veya daha önce yazılmışı bir daha ama daha iyi yazabilmek… Mesela gurbet hikâyesi, intihar hikâyesi elli bin kere yazılmıştır; zengin kız fakir oğlan hikâyesi yedi yüz bin kez yazılmıştır. Biz karşımıza bu hikâye bir daha geldiğinde yine okuruz merak ederiz. Neden? Çünkü aynı hikâye yeni bir kıvamda yeni sözcüklerle yeni benzetmelerle yeni fikirlerle karşımıza çıkmıştır. O yüzden eski bir şeyi yeni yazmak da yaratıcı yazarlık kapsamına girer. Demek ki yaratıcı yazarlık dediğimiz şey ilk olarak hiç yazılmamış bir şeyi yazmak sonrasında ise daha önce yazılmış bir yazıyı, konuyu hiç yazılmamış şekilde bir daha yazmak.

İçimden bir ses “Sen de böyle bir şey yapabilirsin, sen de yazabilirsin” diyor;  yazar olmak istiyorum nereden başlamam lazım?

Bir kere küpün dolması lazım; sözün dizede bitmesi lazım. Yani söyleyeceğiniz fikrin hikâyenin içinize baskı yapabilecek kadar dolması lazım. Kalem kâğıtla buluşmak için bizi zorlaması lazım. Bu nasıl olacak? Okuyarak olur. Okumadan yazar olmak diye bir şey yok. Yazar olmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçer.  Her iyi okur aslında gizli bir yazardır. Sizi yazmaya zorlayan bir fikir geldiyse bu ilham olur.

İlk cümle nasıl olacak?

Der ki bir şair, “İlk mısra ilk dize Allah vergisidir, gerisini siz yazarsınız.” İlk cümle en önemli, en kritik cümledir. Bakın bütün hikâyelere romanlara klasiklere… İlk cümle çok önemlidir. İlk cümlede sizi yakaladı, yakaladı. Mesela şöyle bir cümle iyi bir cümle olabilir: “O gün hayatımın en uzun günü olacağını anlamıştım.” İyi bir cümle; neden? Çünkü acaba ne oldu? Neden uzun bir gün?  Ne oldu acaba? Adam anlatacak birazdan merak uyandırıyor. Bu cümle kötü bir cümle: “Pencereden baktığımda yağmur yağıyordu.” Olsun bizim orda da yağıyor. Mevzu sözcüğü okumak, kelimelerin arkasına düşmek…

Yazar olanla olmayan arasındaki fark şudur: Yazar olmayan 400-500-600 kelime ile idame eder hayatını, yazarlar ise 3 bin 4 bin 5bin 6 bin… 15 bin kelimeye kadar kullanmak zorundasındır yeri gelir. Türkçede 80 bin kelime var yazarsan; bunlardan 4-5 binini kullanman gerekir. Sözcük okumakta önemli. Romanlardan öykülerden şiirlerden bahsedeceksek klasikler okumak gerekir. Klasikler şöyledir: Üzerinde çok konuşulan ama hiç okunmayan kitaplardır. Edebiyat derslerinde, fakültelerinde, liselerde Türkçe öğretmenleri okuyalım, bunlar ‘100 Temel Eser’ derler. Fakat bu kadar bu kadar çok üzerinde durulduğu için antipati uyandırmıştır.  Aslında doğu klasikleri, batı klasikleri, Rusların 19. yy ’da yaptıkları romanlar, 19. yy’ da Fransız klasikleri çok önemli klasiklerdir.

 

 

/*