INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

TARİH KULÜBÜ

Katılımcı: 192  GENÇ SANCAKTEPE GÖNÜLLÜSÜ


Kulübümüzün Amacı :

Lise ve Üniversite öğrencilerinin tarih alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak,

Kulüp üyelerinin akademik, sosyal ve sanatsal gelişimlerine ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak,

Tarih dünyası ile ortak faaliyetler düzenlemek ve böylece, katılımcıların ve üyelerin tarih dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak,

Gençlerde, ortak kültür, sanat ve tarih bilincinin oluşmasına zemin hazırlamaktır. 

/*