INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

İLETİŞİM KULÜBÜ

Katılımcı: 40 GENÇ SANCAKTEPE GÖNÜLLÜSÜ


Kulübümüzün Amacı : 

Gençlerin iletişim yönetimi, sözlü iletişim, yazılı iletişim, kitle iletişim araçları, grup iletişimi konularında bilgilenmeleri, etkili iletişim tekniklerini öğrenerek iletişim ve beden dilini etkili kullanma becerisi kazanmaları, medya okuryazarlığı, sosyal medya kullanımı konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Branşlarımız:

  • İletişim Yöntemleri
  • Reklam ve Tasarım
  • Sunuculuk ve Spikerlik
  • İşaret Dili
  • Sosyal Medya Kullanımı
  • Medya Okuryazarlığı
  • Etkili İletişim Yöntemleri
  • İletişim Uzmanları ile Söyleşiler
/*