INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

Sanat Kulübü

Katılımcı: 1.546 GENÇ SANCAKTEPE GÖNÜLLÜSÜ


Kulübümüzün Amacı : 

Geleneksel sanatlarımızı gençler arasında yaymak ve yaşatmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda modern sanatlara eğilimli gençleri bu alanlarda eğitip gelişimlerine katkıda bulunarak kalifiye bireyler olmalarını sağlamak kulübün amaçları arasında yer almaktadır.

Branşlarımız:

  • Hüsn’ü Hat Eğitimi   
  • Resim Eğitimi
  • Güzel Sanatlara Hazırlık
  • Ebru Sanatı Eğitimi
  • Tezhip Eğitimi
  • Kaligrafi Eğitimi
  • Sanat Sergileri
  • Sanat Müzeleri ve Sanat Sergilerine Geziler

 

/*