FUZULİ DİVANI SÖYLEŞİLERİ BAŞLADI

Genç Gelecek Edebiyat Kulübünün şiir söyleşileri kapsamında düzenlediği “Fuzuli Divanı Söyleşisi” gerçekleşti.

Gençler Divan Edebiyatının en büyük şairlerinden Fuzuli’yi Edebiyatçı Şair Yazar Hikmet Kızıl’ın dilinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde dinledi. Fuzuli’nin hayatından bahseden yazar, Fuzuli’nin Nefsini yüceltmemek, kibir ve gurur yapmamak için şiirlerinde "boş, gereksiz, yersiz" anlamına gelen "fuzuli" mahlasını kullandığını söyledi. Divan edebiyatında İlah-i aşkı ve vahdaniyet  inancını en fazla işleyen şair olduğunu belirtti.

Divan Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden ve yedi ulu ozan' dan biri kabul edildiğini söyleyen Hikmet Kızıl, “Türkçe Divanı'nın önsözünde şöyle demiştir; "İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir” bir kişinin şiir yazmadan önce işin ilmini öğrenmesi sonra şiir yazması gerektiğini söyledi. Eskiden şiir yazmak isteyen kişi divan edebiyatında 4 bin beyit ve yenilerinden 2 bin beyit yazması lazımdı diyerek gençlerin bol bol okumaları ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

/*