FAHREDDİN PAŞA, MEDİNE MÜDAFAASI VE KUTSAL EMANETLER

Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genç Gelecek öğrencilerine yönelik düzenlenen "Fahreddin Paşa, Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler" konulu program, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Programın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Fahreddin Paşa'nın getirdiği eşyaların büyük bölümünün, Peygamber'e olan hürmetin göstergesi olarak bu topraklardan gittiğini, bu eşyaların sahibinin yine Türk milleti olduğunu, Fahreddin Paşa'nın da vefa borcu olarak eserleri geri getirdiğini kaydetti.

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Medine'nin Osmanlı Devleti tarafından terk edilmesi kararlaştırıldıktan sonra buradaki eserlerin 30 sandık içinde Hicaz Demiryolu ile getirildiğini kaydetti.

Küçükaşçı, Topkapı Sarayı'na getirilen 745 kalem eserin tüm ayrıntılarına kadar bir deftere kaydedildiğini,  bu kayıt defterinde 1 ile 97 arasının kıymetli hazine eşyası, 98 ile 186 arasının Mescid -i Nebevi, özellikle ’de Hücre-i Saadet'in içerisinde bulunan veya İstanbul'dan gönderilmiş çok kıymetli mücevherat ile ona benzeyen kıymetli eşyalar, 186'dan 745'e kadar olan bölümde ise yazma Kur'an-ı Kerim’lerin olduğunu ifade etti. Osmanlıların İstanbul'da en iyi hattatın yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'den bir örneği Mekke ve Medine'ye göndermeyi adet edindiğinin altını çizen Küçükaşçı, Fahreddin Paşa'nın da bunların hepsini geri getirdiğini vurguladı.

Eserler arasında bir gelin sorgucunun dikkati çektiğine değinen Küçükaşçı, "Bu sorguç da Hz. Fatma'nın sandukasının başına konulmak üzere 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan tarafından gönderiliyor." dedi. Program Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün konuklara çiçek taktimi ile son buldu.

/*